ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના | Battery Pump Assistance Scheme for Farmers

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જે યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેતી વાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી અને મત્સ્યપાલનની યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે. આ આર્ટિકલના માધ્યમથી Kheti Vadi ni Yojana વિશે વાત કરીશું. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા “પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ તથા પાવર સંચાલિત તાઈવાન પમ્પ વિશે માહિતી આપીશું. આ યોજનામાં દવા છાંટવાના પંપ યોજનામાં કેટલી સહાય મળે, કેવી સહાય મળશે અને ઓનલાઈન અરજી માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું.

યોજનાનો હેતુ: ખેતી પાકોમાં નુકસાન કરતા કીટકો અને રોગોના નિયંત્રણ માટે પાક સંરક્ષણ કરવું ખુબજ જરૂરી છે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને દવા છંટકાવ માટે પંપ ઉપર સબસીડી આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : થ્રી વ્હીલર લોન સહાય યોજના : આ યોજના હેઠળ કુલ 2,50,000 ની લોન મળશે

બેટરી પંપ સહાય યોજના

ગુજરાતની સરકાર તમામ ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ યોજનાનો લાભ આપવા માટે Directorate of Agriculture, Government of Gujarat દ્વારા ikhedut બનાવવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેડૂતો વિવિધ ખેતીને લગતી યોજનાઓનો ઓનલાઈન અરજી કરીને મેળવી શકે છે. અત્યારે હાલમાં ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર Battery Operated Spray Pump Subsidy” માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે.

બેટરી પંપ સહાય યોજના- હાઇલાઇટ્સ

યોજનાનું નામ દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને English
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણ માટે દવા છંટકાવનો
પંપ સબસીડીના આધારે પૂરો પાડવો
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતોના તમામ
સહાયની રકમ 16 થી વધુ લિટર કેપેસીટી ધરાવતા પંપ માટે અનુસુચિત જાતિ,
અનુસુચિત જન જાતિ,નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને
રૂ.10,000/- સુધીની સબસીડી સહાય અને
અન્ય તમામ લાભાર્થીઓને રૂ. 8૦૦૦/- ની સહાય
સત્તાવાર સાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21/03/2022

સહાય ધોરણ: રાજ્ય સરકારની આ યોજનામાં સબસીડી અગાઉથી નક્કી થયેલ છે. આ યોજનાનો લાભ ગુજરાતનાં મહિલા, નાના, સીમાંત, અને મોટા ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે.
પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ / પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ (૮ થી ૧૨ લિટર કેપેસીટી) અનુ. જાતિ / જન જાતિ; નાના / સીમાંત; મહિલા ખેડૂતને રૂ. ૩૧૦૦/- અને, અન્ય લાભાર્થીને રૂ. ૨૫૦૦/-
(૨) પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ / પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ (૧૨ થી વધુ અને ૧૬ લિટર કેપેસીટી) અનુ. જાતિ / જન જાતિ; નાના / સીમાંત; મહિલા ખેડૂતને રૂ. ૩૮૦૦/- અને, અન્ય લાભાર્થીને રૂ. ૩૦૦૦/-
(૩) પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ / પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ (૧૬ થી વધુ લિટર કેપેસીટી) અનુ. જાતિ / જન જાતિ; નાના / સીમાંત; મહિલા ખેડૂતને રૂ.૧૦૦૦૦/- અને, અન્ય લાભાર્થીને રૂ. ૮૦૦૦/-

બેટરી પંપ સહાય યોજના માટેની પાત્રતા

ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • Battery Operated Spray Pump મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતોઓએ ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચેનાં ડોક્યુમેન્ટ્સ ની જરૂર પડશે

 • જમીનની ૭/૧૨, ૮ – અ ની નકલ
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • મોબાઈલ નંબર
 • બેંક ખાતાની પાસબુકની નકલ

આ પણ વાંચો : શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના | Shravan Tirth Darshan Yojana

બેટરી પંપ સહાય યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • પરિણામમાંથી અધિકૃત https://ikhedut.gujarat.gov.in/ વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ જ્યાં 49 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-18 પર “પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીત” માં પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીતની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.
 • તાડપત્રી સહાય યોજના | Tadpatri Sahay Yojana Gujarat 2022

1 thought on “ખેડૂતો માટે બેટરી પંપ સહાય યોજના | Battery Pump Assistance Scheme for Farmers”

Leave a Comment