ચુંટણી કાર્ડમાં નામ, જન્મ તારીખ, સરનામું બદલો ઘરે બેઠા મોબાઈલ દ્વારા માત્ર | Update You election card Through Mobile Phone

મતદાર હેલ્પલાઈન એપ ડાઉનલોડ કરો: ECI (ભારતના ચૂંટણી પંચ) દ્વારા વોટર હેલ્પલાઈન એન્ડ્રોઈડ એપ 2022 હવે Google Playstore પર ઉપલબ્ધ છે, અહીંથી તમે Madaar Yadi (Electoral List) PDF માં નામ ચકાસી શકો છો, મતદાર ઓળખ કાર્ડ અને અન્ય સેવાઓ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને તે પણ તમે ચકાસી શકો છો. વોટર ઓનલાઈન સર્વિસ એપ … Read more

mParivahan App RTO Based Vehicle Information

Today I Providing mParivahan app information. some people also are known as Vehicle Owner Information. mParivahan RTO Based Vehicle Information application is the Indian RTO app for RTO detection, RC, and DL-related information. Given the recent rush of fines imposed on people for violating traffic rules, a government app called mParivahan can come in handy … Read more

Caller Name Announcer Apk

Caller Name Announcer speaks every thing while some one is calling you or send you a message, you will identify it with out looking to your smart phone.Caller Name Announcer. Caller Name Announcer uses the built-in Android text-to-speech engine to speaks the “incoming” caller name or SMS sender name and contents of the SMS. Caller … Read more

હવે ઘરે બેઠા જાણો બસ નો સમય અને ટિકિટ બુક કરાવો, જુઓ લાઇવ બસ ટ્રેકિંગ

GSRTC Live Real time Bus Tracking | હવે ઘરે બેઠા જાણો બસ નો સમય અને ટિકિટ બુક કરાવો | gsrtc track my bus | GSRTC લાઇવ બસ ટ્રેકિંગ | બસ ટ્રેકિંગ એપ | Gujarat All Bus depo Helpline number | GSRTC લાઇવ રીઅલ-ટાઇમ બસ ટ્રેકિંગ | GSRTC Live Real time Bus Tracking | www.gsrtc.in |લાઈવ … Read more

Life360’s Family Locator APK

Life360’s Family Locator simplifies life in the digital world by making it easy to stay connected to the people who matter most. With Life360 you can • Create your own private groups, called “Circles,” of loved ones, teammates — whoever matters most and chat with them in Family Locator for FREE. • View the real-time … Read more

How to watch TATA IPL match live on mobile and TV

TATA IPL 2022 schedule has been announced. The 15th edition of the Indian Premier League (IPL) is all set to begin in the last week of March. The new IPL season will be a 10-team tournament, with Ahmedabad and Lucknow also joining in. This is the first time since 2013 that more than 8 teams … Read more