ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજના | Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 2022

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 2022 | Download Form Old Age Yojana | વૃદ્ધ સહાય યોજના | વયવંદના યોજના ફોર્મ pdf | vrudh pension yojana in gujarat form pdf | Old Age Pension Gujarat 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ જાતના લાભાર્થીઓને ઘણી બધી સહાય આપવામાં આવે છે. જેમાં નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્‍શન સહાય, નિરાધાર વિધવા સહાય, વિકલાંગ પેન્‍શન સહાય વગેરે. જેમાં આ આર્ટિકલ દ્વારા BPL કાર્ડ ધરાવતા લાભાર્થીઓને મળતી IGNOAPS પેન્‍શન સહાય વિશે માહિતી રજૂ કરીશું.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme નો હેતુ

વૃદ્ધો સમાજમાં સન્માનભેર જીવન જીવી શકે તેમજ તેમને આર્થિક સહાય મળી તે ઉદ્દેશથી ભારતીય સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય  દ્વારા વર્ષ 2007થી ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ સહાય યોજના એટલે વયવંદના યોજના સમગ્ર ભારતમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. જેને અંગ્રેજીમાં “Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme- IGNOPAS “ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેનો ગુજરાત રાજ્યમાં 2008થી અમલ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.  જેનો અમલ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના સમાજ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

IGNOAPS નો લાભ કોને મળે?

1. અરજદારની ઉંમર ૬૦ (60) વર્ષથી કે તેથી વધુ હોવી જોઈએ.

2. અરજદાર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતો હોય તથા  ગરીબી રેખા હેઠળ બી.પી.એલ (BPL) યાદીમાં 0 થી 20 નો સ્કોર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

3. શહેરી વિસ્તારના અરજદારો માટે કેન્દ્ર સરકારના અર્બન હાઉસિંગ અને પ્રોપર્ટી એલીવેશન મંત્રાલયના ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમોના સંદર્ભમાં તૈયાર કરવામાં આવતી બી.પી.એલ (BPL) યાદીમાં સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ.

4. વયવંદના યોજનાની પાત્રતા ધરાવતા પતિ-પત્ની બંને અરજી કરી શકે છે.

વયવંદના યોજના હેઠળ લાભ (સહાય) શું મળે?

Old Age Pension Scheme યોજનામાં 60 વર્ષ થી 79 વર્ષના વૃદ્ધોને માસિક રૂપિયા 750  (સાતસો પચાસ રૂપિયા) સહાય ચૂકવવામાં આવે છે.

તેમજ 80 વર્ષ કે તેથી વધુ વર્ષના લાભાર્થીઓને માસિક રૂપિયા 1000 (એક હજાર રૂપિયા) સહાય લાભાર્થીના બેંક એકાઉન્ટમાં DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા જમા કરવામાં આવે છે.

યોજનાનું નામ ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજના
ભાષા ગુજરાતી અને English
અરજી કેવી રીતે કરવી ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.
ઉદ્દેશ વૃદ્ધો સમાજમાં સન્માનભેર જીવન જીવી શકે તે માટે પેન્‍શન આપવામાં આવે છે.
લાભાર્થી BPL (ગરીબી રેખા) હેઠળ 0 થી 20 નો સ્કોર ધરાવતા કુટુંબને
સહાયની રકમ-1 60 વર્ષ થી 79 વર્ષના વૃદ્ધોને માસિક રૂપિયા 750/- આપવામાં આવે છે.
સહાયની રકમ-2 80 વર્ષ કે તેથી વધુ વર્ષના લાભાર્થીઓને માસિક રૂપિયા 1000/- આપવામાં આવે છે.
અધિકૃત વેબસાઈટ https://www.digitalgujarat.gov.in/    

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme ની અરજી ક્યાં અને કેવી

રીતે કરવી?

આ યોજના બાબતે ઘણા લોકો દ્વારા પૂછવામાં આવે છે કે “How to Apply for old age pension online?” તો એના માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને વૃદ્ધ સહાય અને રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય લાભ તેમના ગામમાંથી જ મળી રહે અને તેઓને બિનજરૂરી હાલાકી ભોગવવી ન પડે અને જન સામાન્યની ‘જીવન જીવવાની સરળતા (Ease of Living) નો રાજ્ય સરકારનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે સમાજ સુરક્ષા વિભાગની યોજનાઓ/સેવાઓ ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ (Digital Gujarat Portal) પર Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme online apply કરવામાં આવશે.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
Information Source : Official Digital Gujarat Portal

ગ્રામસ્તરે “ઈ-ગ્રામ કેન્‍દ્રો” મારફતે નિમાયેલા ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સાહસિક (VCE) દ્વારા વયવંદના યોજનાની ઓનલાઈન અરજીઓ “Digital Gujarat Portal” પર કરવાની રહેશે. જેની અરજી દીઠ રૂપિયા 20/- (વીસ રૂપિયા) લેખે અરજદારને ચૂકવવાના રહેશે.

e-Gram કેન્‍દ્રો ખાતેથી આ સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોય કે ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેવા સંજોગોમાં સંબંધિત તાલુકા મામલતદારશ્રીની કચેરી, જનસેવા કેન્‍દ્રો કે ATVT (એટીવીટી) કેન્‍દ્રો ખાતેથી પણ “ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેન્‍શન યોજના” માટે ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme | યોજનાનો લાભ લેવા માટે ડોક્યુમેન્ટ

1. આધારકાર્ડ

2. બેંક એકાઉન્‍ટ/પોસ્ટ એકાઉન્‍ટની પાસબુકની નકલ

3. બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ હોય તે સ્કોર કાર્ડ

4. અરજદારના રહેઠાણ સંબંધી કોઈપણ એક દસ્તાવેજ

(રેશનકાર્ડ /ચૂંટણીકાર્ડ / વેરાપાવતી / ભાડાપાવતી)

5. ઉંમર અંગેનો દાખલો

(શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર(LC), સરકારી હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન કે મેડિકલ કોલેજના મેડિકલ સુપ્રિન્‍ટેડેન્‍ટ, પ્રાથમિક/સામુહિક આરોગ્ય કેન્‍દ્રના મેડિકલ ઓફિસર અથવા નગરપાલિકા / મહાનગરપાલિકા સંચાલિક હેલ્થ સેન્‍ટરના તબીબ અધિકારીશ્રી દ્વારા આપેલ ઉંમરનો દાખલો.

આ વૃદ્ધ સહાય યોજનાની અરજી મંજૂર કરવાની સત્તા કોને છે?

આ યોજનાની અરજદારની અરજી મળ્યા બાદ જરૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ મંજુર/નામંજુર કરવાની સત્તા જે તે વિસ્તારના મામલતદારશ્રી પાસે છે.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme બાબતે વિશેષ નોંધ

  1. આ યોજના માટે બી.પી.એલ (BPL) સ્કોર માટેનું પ્રમાણપત્ર જે લાભાર્થીઓ ગ્રામીણ ક્ષેત્રના લાભાર્થીઓ માટે કેન્‍દ્ર સરકારના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયની માર્ગદર્શક અનુસાર સરકાર દ્વારા સામાજિક અને આર્થિક સર્વેક્ષણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલ બી.પી.એલ (BPL) માં સમાવેશ થતાં લાભાર્થીઓ અને શહેરી વિસ્તારના લાભાર્થીઓ માટે કેન્‍દ્ર સરકારના અર્બન હાઉસિંગ એન્‍ડ પોવર્ટી એલિવીએશન મંત્રાલય તૈયાર કરેલ યાદીમાં સમાવેશ લાભાર્થીઓ.
  • ઈન્‍દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય (વય વંદના) યોજનાની અરજી અંગેનો જે તે વિસ્તારના મામલતદારશ્રી દ્વારા નામંજુર આદેશ કરવામાં આવે તો તેની સામે 60 દિવસમાં સંબધિત પ્રાંત અધિકારીશ્રીને અપીલ કરવાની જોગવાઈ છે.

વૃદ્ધ સહાય યોજના ફોર્મ pdf

Indira gandhi national old age pension scheme pdf લાભાર્થીઓએ પ્રિન્‍ટ કાઢીને સંબંધિત અધિકારીશ્રીના સહી અને સિક્કા કરાવીને ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી Online Form ભરવાનું રહેશે.

Leave a Comment