Manav Kalyan Yojana 2022 | માનવ કલ્યાણ યોજના | Sadhan Sahay Yojana

Manav kalyan yojana 2021 | માનવ કલ્યાણ યોજના pdf |  Manav kalyan yojana form download | Kutir and gramodyog Gujarat | Garib Kalyan Yojana Gujarat

માનવ કલ્યાણ યોજના 2022

ગુજરાત રાજ્યના કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ દ્વારા અંતરિયાળ ગામોમાં હસ્તકલા,હાથશાળ, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ દ્વારા કારિગરોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. આ માટે વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. જેમ કે શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના, જ્‍યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના, દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના, હાથશાળની યોજનાઓ તથા માનવ કલ્યાણ યોજનાઓ ચાલે છે.

Manav Kalyan Yojana: હેતુ

Commissioner of Cottage and Rural Industries દ્વારા આ યોજનામાં ચલાવવામાં આવે છે. જેના દ્વારા આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના સમૂહને આવક, ધંધા અને સ્વરોજગાર ઉભા કરવા માટે વધારાના ઓજારો અને સાધનો આપવામાં આવે છે. આ યોજનાની શરૂઆત વર્ષ 11/09/1995 થી સ્વરોજગાર યોજનાને બદલે ચાલુ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના થકિ ગરીબી રેખાની નીચેની(BPL) જીવતી વ્યક્તિઓ અને કારિગરોની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે થઈ હતી.

Manav kalyan yojana દ્વારા કુલ-28 પ્રકારના ટ્રેડમાં, નાના પ્રકારના વેપાર-ધંધા કરવા માટે જરૂરી સાધન સહાય આપવામાં આવી છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા Manav Kalyan Yojana

 • આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે 16 થી 60 વર્ષના લાભાર્થીઓને મળવાપાત્ર છે.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારના લાભાર્થીઓ માટે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત ગરીબી રેખાની યાદી(BPL) સમાવેશ થયેલ હોવો ફરજિયાત છે. આ લાભાર્થીઓએ આવકનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેતો નથી.
 • લાભાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ. 1,20,000/- (એક લાખ વીસ હજાર) અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ. 1,50,000/- (દોઢ લાખ) સુધી હોવી જોઈએ. જે અંગેનો આવકનો દાખલો તાલુકા મામલતદાર અથવા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અથવા મહાનગરોમાં મહાનગર પાલિકાના અધિકૃત અધિકારીનો રજૂ કરવાનો રહેશે.

Manav Kalyan Yojana Detail

આર્ટિકલ માનવ કલ્યાણ યોજના : Manav Kalyan Yojana
ભાષા ગુજરાતી
લાભાર્થીની પાત્રતા BPL કાર્ડ ધરાવતા અને નિયત થયેલી આવક મર્યાદા ધરાવતા સમાજના નબળા વર્ગને
સહાય ધંધા માટે સાધન સહાય
અરજી પ્રક્રિયા જિલ્લા ઉદ્યોગ ખાતે અરજી જમા કરવી
Official Website http://www.cottage.gujarat.gov.in/

યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

Manav kalyan yojana Gujarat હેઠળ સમાજના નબળાં વર્ગના લોકોને સહાય આપવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓને એમના ધંધાને અનુરૂપ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે.

28 વ્યવસાય અને તેની ટૂલકીટની યાદી

Manav Kalyan Yojana દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોને નાના ધંધા અને વ્યવસાય માટે સાધન સ્વરૂપે સહાય આપવામાં આવે છે. જેના એક સરખા વ્યવસાયો માટે ટુલકીટના સાધન સંખ્યા અને તેની કિંમત નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.

ક્રમ ટ્રેડનું નામ અંદાજિત કિંમત
1 કડિયા કામ 14500
2 સેન્‍ટિંગ કામ 7000
3 વાહન સર્વિસીંગ અને રિપેરીંગ 16000
4 મોચીકામ 5450
5 દરજીકામ 21500
6 ભરતકામ 20500
7 કુંભારી કામ 25000
8 વિવિધ પ્રકારની ફેરી 13800
9 પ્લમ્બર 12300
10 બ્યુટી પાર્લર 11800
11 ઈલેક્ટ્રીક એપ્લાયંન્‍સીસ રીપેરીંગ 14000
12 ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ 15000
13 સુથારીકામ 9300
14 ધોબીકામ 12500
15 સાવરણી સુપડા બનાવનાર 11000
16 દૂધ-દહિં વેચનાર 10700
17 માછલી વેચનાર 10600
18 પાપડ બનાવટ 13000
19 અથાણા બનાવટ 12000
20 ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ 15000
21 પંચર કીટ 15000
22 ફ્લોર મિલ 15000
23 મસાલા મિલ 15000
24 રૂ ની દિવેટ બનાવવી (સખીમંડળની બહેનો) 20000
25 મોબાઈલ રિપેરીંગ 8600
26 પેપરકપ અને ડિશ બનાવટ (સખીમંડળ) 48000
27 હેર કટિંગ (વાળંદ કામ) 14000
28 રસોઈકામ માટે પ્રેશર કુકર (રદ કરેલ છે.) 3000 (રદ કરેલ છે.)

ધંધાની ટુલકિટ્સ બાબતે વિશેષ નોંધ

 • રૂ ની દિવેટ બનાવટ (ટ્રેડ નં-24) ટૂલકિટ્સ ફક્ત સખી મંડળની બહેનોને આપવાની રહેશે. જેના માટે નિયામકશ્રી,જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીએ લાભાર્થીઓ પસંદ કરવાના રહેશે. અને તે યાદી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રને પૂરી પાડવાની રહેશે.
 • પેપર કપ અને ડિશ બનાવટ (ટ્રેડ નં-26) ટૂલકિટ્સ ફક્ત સખી મંડળને આપવાની રહેશે. જે લાભાર્થીઓની યાદી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રને નિયામકશ્રી, જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીને પસંદ કરી પૂરી પાડવાની રહેશે.

યોજનાનો લાભ માટે અરજી ક્યાં કરવી

Kutir Gramodyog Gujarat દ્વારા ચાલતી Manav Kalyan Yojana નો લાભ લેવા માટે આપના જીલ્લા ખાતે આવેલી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર ખાતે વિનામૂલ્યે કરવાની રહેશે.

માનવ કલ્યાણ યોજના pdf

Manav Kalyan Yojana નો લાભ લેવા માટે નિયત નમૂનામાં અરજી કરવાની હોય છે. અરજી ફોર્મ સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો આપવાના રહેશે. જે નીચે મુજબના રહેશે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • રેશનકાર્ડની પ્રથમ પાનાનિ અને બીજા પાનાની નકલ (જેમાં લાભાર્થીના નામનો સમાવેશ થયેલ હોવો જોઈએ.
 • ઉંમર અંગેનો પુરાવો
 • જાતિનો દાખલો (સરકાશ્રી દ્વારા માન્ય કરેલ અધિકારીશ્રીનો)
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારનો BPL સ્કોર સાથેનો દાખલો / શહેરી વિસ્તાર માટે સુવર્ણ કાર્ડની નકલ
 • આવકનો દાખલો (સમક્ષ અધિકારીશ્રીનો)
 • ધંધાના અનુભવનો દાખલો
 • ચૂંટણી ઓળખપત્રની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ

જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના સરનામા

કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ તથા Manav Kalyan Yojana 2021 નો લાભ લેવા માટે સંબંધિત જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સંપર્ક કરવો પડે. તથા અરજી ફોર્મ સાથે નિયત ડોક્યુમેન્‍ટ જોડાણ કરીને ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રની કચેરી ખાતે જમા કરાવવું પડશે. ગુજરાત રાજયના દરેક જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના સરનામા નીચે મુજબ છે.

Manav Kalyan Yojana

ક્રમ જિલ્લો જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્ર સરનામા
1 અમદાવાદ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, 1 લો માળ, બચત ભવન,
રિલિફ રોડ, અમદાવાદ 380 001
2 અમરેલી જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ,
અમરેલી 365 601
3 આણંદ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, બીજો માળ, રૂમ નંબર-205/213,
જીલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચારરસ્તા, આણંદ
4 બનાસકાંઠા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉંડ,
બનાસકાંઠા (પાલનપુર)
5 ભરૂચ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, ગાયત્રી નગર,
ફલશ્રુતી સોસાયટીની પાછળ,
બહુમાળી સંકુલની બાજુમાં, ભરૂચ 392001
6 ભાવનગર જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
પોલિટેકનિક કોલેજની બાજુમાં,
વિદ્યાનગર, ભાવનગર
7 દાહોદ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
G.I.D.C. કોમ્યુનિટી હોલ,
ચાકલીયા માર્ગ, દુલાસર, દાહોદ
8 ગાંધીનગર જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, એમએસ બિલ્ડીંગ,
બ્લોક નં-B, 3 જો માળ,
પથિકાશ્રમની બાજુમાં,ગાંધીનગર
9 જામનગર જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,લાલ બંગલા કમ્પાઉન્ડ,
2 જો માળ,
MS બિલ્ડીંગ, જામનગર 361001
10 જૂનાગઢ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
સરદાર બાગ, જુનાગઢ 362001
11 ખેડા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
વલ્લભવિદ્યાનગર સોસાયટી,પીજ રોડ, ખેડા (નડિયાદ)
12 કચ્છ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
નવી ગ્રીન હોસ્પિટલની બાજુમાં, કચ્છ-ભુજ 370001
13 મહેસાણા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, મોઢેરા રોડ, મહેસાણા -384002
14 નર્મદા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ, 2 જો માળ, રાજપીપળા, નર્મદા
15 નવસારી જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,હિરા પન્ના એપાર્ટમેન્ટ,
2 જો માળ, ચુડીવાડ, હીરાબઝાર, ટાવર રોડ, નવસારી
16 પંચમહાલ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
કલેકટર કમ્પાઉન્ડ, પંચમહાલ (ગોધરા) 389001
17 પાટણ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જિલ્લા સેવા સદન,
બ્લોક નંબર2, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પાટણ
18 પોરબંદર જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
7  જીલ્લા સેવા સદન -2, સાંદિપની રોડ, પોરબંદર
19 રાજકોટ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, MS  બિલ્ડીંગ,
1 લો માળ, બ્લોક નં 1/2, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ
20 સાબરકાંઠા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, પેલેસ રોડ, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)
21 સુરત જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર A-6-7,
MS બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત 395001
22 સુરેન્‍દ્રનગર જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,
કલેકટર કચેરીની પાછળ, સુરેન્દ્રનગર
23 તાપી જનરલ મેનેજર, જિલ્લા સેવા સદન,
3 જો માળ, બ્લોક નં 5, પાનવાડી, વ્યારા. જીલ્લો-તાપી
24 વડોદરા જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર પ્રથમ માળ,
C બ્લોક, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, વડોદરા (બરોડા) 390 001.
25 વલસાડ જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,દમણ ગંગા ભવન,
1 લો, માળ, કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, વલસાડ 396001
26 બોટાદ જનરલ મેનેજર, ટાડા વાડી, સાવગન નગર,
ગુલાબ નિવાસ, બોટાદ
27 મોરબી જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ,તાલીમ કેન્દ્રમાં પ્લોટ નં 95-96,
જી.આઇ.ડી.સી.,  નવા બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં, સનાલા રોડ, મોરબી
28 દેવભૂમિ દ્વારકા જનરલ મેનેજર, સર્વે નં 689, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ,
તેલીના પુલની નજીક,ખંબાળિયા,દેવભૂમિદ્વારકા
29 ગીર સોમનાથ જનરલ મેનેજર, પુરોહિતે નિવાસ, ખડખડ શેરી નં .2,
નવા રામ મંદિરની નજીક, કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, વેરાવળ, ગીર સોમનાથ
30 અરવલ્લી જનરલ મેનેજર, અમરદીપ સોસાયટી, 1 લો માળ,
DP રોડ, નજીક RTO કચેરી, મોડાસા, અરવલ્લી
31 મહિસાગર જનરલ મેનેજર, રૂમ નંબર- 207 થી 211,
જિલ્લા પંચાયત ભવન, જિલ્લા પંચાયત, લુણાવાડા, મહિસાગર.
32 છોટા ઉદેપુર જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ તાલીમ કેન્દ્ર,
બસની બાજુમાં, સ્ટેન્ડ, સરકારી વસાહતની સામે, કોર્ટની પાછળ, છોટા ઉદેપુર.

Manav Kalyan Yojana હેલ્પલાઇન

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. ગુજરાત રાજ્યના દરેક જિલ્લા ખાતે આવેલી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ્રના સરનામા અને સંપર્ક નંબર જાહેર કરેલા છે. જે નીચે આપેલા બટન પરથી Download કરી શકાશે.

Download Jilla Udyog Kendra Office Address

Kisan Parivahan Yojana | કિસાન પરિવહન યોજના | iKhedut Portal

Leave a Comment