તાડપત્રી સહાય યોજના | Tadpatri Sahay Yojana Gujarat 2023

Tadpatri Sahay Yojana Gujarat 2023 । I Khedut Portal | I Khedut Portal Online Registration Process | તાડપત્રી સહાય યોજના

I Khedut Tadpatri Sahay Yojana : ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના ખેડૂતો ના હિત માટે અવારનવાર નવી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે, અને આ યોજનાઓ ની સીધી સહાય ખેડૂતો ને મળે તે માટે સરકાર દ્વારા Ikhedut Portal શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ Ikhedut Portal ના માધ્યમ થકી ખેડૂત સરકાર દ્વારા નવી યોજના યોજનાઓ માં ઓનલાઈન ઘરે બેઠા આવેદન કરી શકે છે અને સહાય મેળવી શ`કે છે, આજના આ આર્ટીકલ માં Ikhedut Portal ની Tadpatri Sahay Yojana Sarkari Yojana Gujarat વિષે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવીશું.

તાડપત્રી સહાય યોજના ની ટૂંક માં માહિતી

યોજના નું નામ તાડપત્રી સહાય યોજના | Tadpatri Sahay Yojana Sarkari Yojana Gujarat
ક્યાં શરૂ કરવા માં આવી ગુજરાત રાજ્યમાં
મળવા પાત્ર લાભ તાડપત્રી ખરીદવા માટે 1275 થી 1875 રૂપિયા સુધી ની સહાય
લાભાર્થી ખેડૂત ભાઈઓ
ઉદેશ્ય પાક ને વરસાદ થી રક્ષણ આપવા માટે તાડપત્રી વિતરણ
આવેદન પ્રક્રિયા ઓનલાઈન Ikhedut Portal ના માધ્યમ થી
આવેદન કી અંતિમ તારીખ 21/03/2022

 

તાડપત્રી સહાય યોજના ની પાત્રતા

રાજ્યના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા તાડપત્રી સહાય યોજન માટે નીચે મુજબ ની પાત્રતા નકકી કરેલ છે.

 • લાભાર્થી ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજી કરનાર ખેડૂત નાનો,સીમાંત અને નબળી આર્થીક પરીશ્થીતી ધરાવતો હોવો જોઈએ
 • અરજી કરનાર પાસે પોતાની માલિકી ની જમીન હોવી જોઈએ
 • આ યોજનાનો લાભ ત્રણ વાર મળવા પાત્ર છે
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતો એ I Khedut Portal ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશે
 • ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ તાળપત્રી મળવાપાત્ર રહશે.

મળવાપાત્ર લાભ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગરીબ ખેડૂત ભાઈઓ માટે શરૂ કરવામાં આવેલી I Khedut Tadpatri Sahay Yojana Sarkari Yojana Gujarat અંતર્ગત ખેડૂત ને તાડપત્રી ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવશે, જેમાં અનામત જ્ઞાતિના ખેડૂત ને તાડપત્રી નીખરીદ કિમત ના 75% અથવા 1875 રૂપિયા બંને માથે જે ઓછા હોય તે અને બીજી જ્ઞાતિ ના ખેડૂતઓ ને તાડપત્રી ની ખરીદ કિમત ના 50% કે 1250 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે.

આવેદન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • આધારકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 • I khedut portal
 • રેસનકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 • અનુસુચિતજાતી અને અનુસુચિત જન જાતિનું સર્ટીફીકેટ
 • જમીન ના 7/૧૨ અને ૮-અ માં જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસેદારના સામંતીપત્રક
 • જો આત્માનું રાજીસ્ત્રેસન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળી અને દૂધ ઉદ્પાદક મંડળી ના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • બેંક ખાતા ની પાસબૂક ની ઝેરોક્ષ

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023 Online Registration Process

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો એ I Khedut Portal પરથી ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

 • ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે google પર I Khedut Portal લખીને સર્ચ કરો.
 • ત્યાર બાદ સ્ક્રિન પર તમને I Khedut Portal Official વેબસાઈટ જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે I Khedut portal official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • અહી ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રિન પર “ખેતી વાડીની યોજનઓ” લખેલ હશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કાર્ય બાદ તેમાં (11) ક્રમે “તાળપત્રી સહાય યોજના” માં “અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.
 • ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સમ્ક્ષ એક અરજી ફોર્મ આવશે તેમાં માગ્યા મુજબની માહિતી ભરી ને તે ફોર્મ સબમિટ કરી દો.
 • આ અરજી ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કાઢી ને તે અરજી ફોર્મ પર આપેલ અડ્રેસ્સ પર જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની સાથે જમા કરવાના રહશે.

FAQ’S of Tadapatri Sahay Yojana

1) તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ કોને કોને મળવવા પાત્ર છે?

 • તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ ગુજરાત રાજ્યના નાના, સીમંત અને આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતો ને મળવા પાત્ર રહશે.

૨) તાડપત્રી સહાય યોજના માં લાભાર્થી ને કેટલો લાભ મળવવા પાત્ર છે?

 • તાડપત્રીસહાય યોજના માં અનુસુચિત જ્ઞાતિઓને કુલ ખર્ચ ના ૭૫% અથવા રૂ.૧૮૭૫/- આ બને માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળશે. અને સામાન્ય જનરલ જાતી ના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચ ના ૫૦% અથવા રૂ.૧૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળશે.

૩)Tadapatri Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે ખેડૂતો એ ક્યાંથી અરજી કરવાની રહશે?

 • આ યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ I Khedut Portal પરથી અરજી કરવાની રહશે.

૪) તાડપત્રી સહાય યોજના માં અરજી કરવા માટે ની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

 • તાડપત્રી સહાય યોજના માં અરજી કરવા માટે ની છેલ્લી તારીખ ૨૧/૦૩/૨૦૨૨ છે.

Leave a Comment